Dziedzictwo PPS w Łodzi

Na tej stronie prezentujemy związki PPS z historia naszego miasta. Strona jest na bieżąco rozbudowywana.

 

 

Pamiątkowe Odznaki Polskiej Partii Socjalistycznej

 

 

 


 

 

Kasa Chorych i Społeczna Ubezpieczalnia w Łodzi w latach 1922-1933

 

Więcej: przeczytaj.

 


 

„ŁODZIANIN” – Organ łódzkiego PPS

 

Strona tytułowa gazety „Łodzianin”, nr 1 z 1919 r.

Łodzianin – gazeta; organ prasowy Polskiej Partii Socjalistycznej, wychodzący od października 1900 r. jako wydawnictwo konspiracyjne. W II Rzeczypospolitej ukazywał się jako dziennik do wybuchu II wojny światowej.

Pierwszy konspiracyjny numer „Łodzianina” ukazał się w październiku 1900 r. Początkowo drukowany w drukarni londyńskiej PPS, od trzeciego numeru przeniesiono druk do Warszawy.

Gazeta wychodziła nieregularnie do czasu wybuchu rewolucji 1905 roku. Do 1906 roku ukazało się 28 numerów, ale zapotrzebowanie na nią wzrosło w wyniku wydarzeń rewolucyjnych i w samym 1906 r. opublikowano 16 numerów.

Od czerwca 1905
r. druk „Łodzianina” odbywał się w Łodzi, w nielegalnej drukarni PPS obsługiwanej przez Zofię i Antoniego Burkotów.

Gazeta była redagowana m.in. przez Aleksego Rżewskiego, pierwszego prezydenta Łodzi w II RP, oraz Tomasza Arciszewskiego, Premiera RP na uchodźstwie w latach 1944–1947 – obaj należeli do Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej.

Po rozłamie w PPS w 1906 r., dwa odłamy partii PPS-Lewica i PPS-Frakcja Rewolucyjna wydawały gazetę pod tym samym tytułem w latach 1907–1908. Od 1908 r. „Łodzianin” stał się wyłącznym organem prasowym PPS-FR.

Z gazetą współpracowali m.in. Aleksander Napiórkowski – poseł na Sejm Ustawodawczy (1919–1922) i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, Antoni Purtal – członek zarządu miasta i wiceprezydent Łodzi, Tadeusz Waryński – syn Ludwika Waryńskiego, wiceprezydent Łodzi, poseł na Sejm III kadencji w II RP oraz Stanisław Więckowski – działacz społeczny i niepodległościowy, lekarz Wojska Polskiego.

 

Archiwalne numeru Łodzianina z lat 1919-1920 i 1921-1933

 

Archiwalne numeru Łodzianina z roku 1937

 

 

 


 

Rewolucja 1905 na ulicach Łodzi

Informacje podstawowe – przeczytaj.

Film o Rewolucji 1905.

Młodzież opowiada swoim językiem o Rewolucji 1905 w Łodzi. Film przygotowany przez ZHP.

 

Reportaż z obchodów 110 rocznicy Rewolucji 1905 w Łodzi.

 

Inscenizacje na ulicach Łodzi z okazji 113 rocznicy wybuchu Rewolucji 1905.