Apel Koła PPS Łódź Widzew w sprawie redukcji etatów pracowników niepedagogicznych w łódzkich szkołach

Masze koło PPS Łódź Widzew przesłało do odpowiedzialnej za łódzką edukację wiceprezydent – pani Małgorzaty Moskwy – Wodnickiej. apel w sprawie planowanych zwolnień w łódzkich szkołach. Stanowczo sprzeciwiamy się projektowi planowanej przez miasto redukcji etatów niepedagogicznych w szkołach!!! Trudno nam zrozumieć, że lewicowa wiceprezydent szuka w ten sposób oszczędności i w dobie pandemii chce zwolnić…

9 maja – z wizytą na grobach żołnierzy radzieckich pochowanych w Łodzi

Na koniec świątecznego weekendu samotne Mogiły Radzieckich Żołnierzy w łódzkim Parku im. Józefa Poniatowskkiego. Pamiętajmy, że w 1945 r nie przybyli Oni do Polski jako politycy, tylko zwykli żołnierze. Nie wiemy w co wierzyli, jakie mieli przekonania, co lubili, jaki był Ich stosunek do wojny i brudnej wojennej polityki. Ale wiemy, że bili się tu…

PPS w Piotrkowie Trybunalskim uczcił Narodowy Dzień Zwycięstwa

Wczorajsze obchody z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa z udziałem PPS odbyły się także w Piotrkowie Trybunalskim. W Dniu Zwycięstwa delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej, Nowej Lewicy i Partii Razem pamiętając o ofiarach i daninie krwi jaką złożyli wyzwoliciele państw okupowanych złożyły kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności Bohaterom walk za Polskę i Lud. Delegacje złożyły wieńce i zapaliły…

Narodowy Dzień Zwycięstwa – złożyliśmy kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Łodzi

Nasze Koło PPS Łódź Widzew uczciło dzisiejsze święto, Narodowy Dzień Zwycięstwa – złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Łodzi. Kwiaty złożyła delegacja naszego koła, m in przewodniczący Koła, pełniący jednocześnie funkcję wiece-przewodniczącego Prezydium RN PPS, tow. Marek Jabłoński. Tym symbolicznym gestem chcieliśmy oddać hołd wszystkim Poległym, którzy oddali swe życie w…

Niech się święci 1 Maja!!!

W tegorocznych łódzkich obchodach 1 maja nie dopisała tylko pogoda. Frekwencja, świąteczny nastrój, zapał i energia zebranych były, jak zwykle, bez zarzutu. Nasze koło PPS Łódź Widzew uczciło Święto Solidarności Ludzi Pracy złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na Wzgórzu Niepodległości. Towarzyszyli nam przedstawiciele pozostałych łódzkich kół Polskiej Partii Socjalistycznej. Przewodniczący naszego koła, pełniący jednocześnie funkcję…

30 kwietnia 1950 roku zmarł Kazimierz Pużak

71 lat temu, 30 kwietnia 1950 roku w więzieniu rawickim zmarł Kazimierz Pużak – socjalista i polityk polski, absolwent prawa na Uniwersytecie Lwowskim, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz I, II i III kadencji w II RP. W okresie II wojny światowej organizator i sekretarz generalny PPS-WRN, komendant główny Gwardii Ludowej WRN, członek Głównej Rady Politycznej, przewodniczący…

Pierwszomajowe porządki na Dołach

W ferworze Pierwszomajowych przygotowań nasze koło PPS Łódź Widzew odwiedziło, na cmentarzu Doły, grób swojego patrona Eugeniusza Ajnenkiela. Umyliśmy grób, przycięliśmy gałęzie rosnącego obok drzewa i zapaliliśmy świeczki. Cały czas czekamy też na decyzję miasta w sprawie nadania imienia Eugeniusza Ajnenkiela jednej z alei w Parku im. Piłsudskiego na Zdrowiu. Wniosek, który złożyliśmy w Wydziale…

Apel pierwszomajowy PPS w roku 2021

Święto Pracy 1 Maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy obchodzony corocznie od 1890 roku. W Polsce od 1950 roku jest świętem państwowym. Święto Pracy 1 Maja wprowadziła w 1889 roku II Międzynarodówka Socjalistyczna dla upamiętnienia krwawych wydarzeń w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Demonstracje i strajki w Chicago w 1886 roku i później były spowodowane…

Wniosek Koła PPS Łódź Widzew o nadanie nazwy alei Eugeniusza Ajnenkiela

Z dumą informujemy, że jako Koło PPS Łódź Widzew złożyliśmy właśnie wniosek do Łódzkiego Wydziału Geodezji o upamiętnienie zasłużonego łodzianina, patrona naszego koła- Eugeniusza Ajnenkiela. Zaproponowaliśmy, by nazwać Jego imieniem jedną z alei w Parku im. Jozefa Piłsudskiego. Za uzasadnienie słuszności tej inicjatywy może posłużyć dowolny fragment życiorysu Ajnenkiela- bojowca o Niepodległość, patrioty, działacza społecznego,…

Morderstwo na dyrektorze szkoły nie jest oznaką patriotyzmu wyklętych

Od 2011 roku, dzień 1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Media i fora społecznościowe aż kipią hasłami, sloganami, infografikami, przedstawiającymi żołnierzy powojennego podziemia jako herosów, bohaterów walczących o wolną i niepodległą Polskę. Niestety, wizerunek ten nijak się ma do historycznej prawdy. W dużej części, żołnierze ci nie tylko nie byli bohaterami, byli wręcz…