Podwyżki w czasie pandemii, czyli co nowego w Łodzi.

Na ostatnim posiedzeniu, Rada Miasta Łodzi podjęła decyzje o sposobie naliczania opłat za wywóz śmieci w zbliżającym się 2021 roku. Jako koło PPS działające w naszym mieście przyglądaliśmy się tej sprawie z niezwykłą uwagą. Radni zdecydowali, iż w następnym roku opłata za wywóz śmieci będzie powiązana z zużyciem wody przez gospodarstwa domowe. Dostrzegając nielogiczność tego…

Uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku

Z inicjatywy Przewodniczącego Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Wojciecha Koniecznego i Senatorki Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, do Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego wpłynął projekt uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą. Niezmiernie cieszymy się z tej inicjatywy tow. Wojciecha Koniecznego….

128 lat temu, 17 listopada 1892 roku powstała Polska Partia Socjalistyczna.

Polska Partia Socjalistyczna powstała na zjeździe założycielskim, który odbył się w dniach 17–23 listopada 1892 w Paryżu. Uczestniczyli w nim delegaci reprezentujący cztery polskie organizacje socjalistyczne. Imionami posługiwano się w czasie Zjazdu z powodów konspiracyjnych: Polska Socjalno-Rewolucyjna Partia „Proletariat” – skupieni wokół pisma „Przedświt”: Aleksander Dębski ps. „Gustaw”, Bolesław Antoni Jędrzejowski ps. „Bolesław”, Witold Jodko-Narkiewicz…

Czy niektórzy mają po pięć żołądków? – czyli jak rząd znów rozdaje bogatym

Wprost z niedowierzaniem przyjęliśmy informację płynącą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nasz krajan, łodzianin prof. Piotr Gliński, przyznał jednorazowe zapomogi wynikające z Covidowego przestoju dla pracowników kultury. Nie wzburza nas fakt, że pomoc otrzymują instytucje kultury: teatry, filharmonie itd. Nie możemy natomiast przejść obojętnie i zaakceptować tak wielkiego wsparcia dla artystów, muzyków czy aktorów….

Nasze koło będzie miało patrona tow. Eugeniusza Ajnenkiela

W obronie tow. Eugeniusza Ajnenkiela Na wniosek byłego wojewody łódzkiego, a obecnego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rau, zmieniono, a de facto zlikwidowano w Łodzi ulicę byłego działacza Polskiej Partii Socjalistycznej Eugeniusza Ajnenkiela. Jako łódzcy socjaliści chcemy wyrazić oburzenie tym faktem. Poniżej przedstawiamy sylwetkę Eugeniusza Ajnenkiela, który zdaniem IPN oraz byłego łódzkiego wojewody nie zasłużył na…

Wzgórze Niepodległości

Dziś przedstawiciele koła PPS „Łódź Socjalistyczna” złożyli kwiaty pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odwiedzili również Wzgórze Niepodległości. Korzystając z okazji, chcę przybliżyć to wyjątkowe miejsce. Wzgórze Niepodległości w łódzkim parku na Zdrowiu to miejsce szczególne. Swój obecny kształt, a także upamiętnienie zawdzięcza łodzianinowi panu Jackowi Wystopowi, który w listopadzie 2016 r zwrócił się z taką…

Patriotyzm i socjalizm [1881] – fragment.

Wyrobił się u nas, Polaków, komunał, że patriotyzm i socjalizm wzajemnie się wykluczają, że są z natury swej czymś wrogim dla siebie. Powiadam, że komunał ten wyrobił się tylko u nas, Polaków, ponieważ ani Francuzi, ani Niemcy, ani Włosi, ani Szwajcarzy nie twierdzą nic podobnego. Początek tego komunału winniśmy przede wszystkim naszym jawnym lub zakapturzonym szlachcicom. Ze swego stanowiska mają…

Manifest Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej [1918].

W nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku w Lublinie, po 123 latach niewoli, powstał pierwszy Polski Rząd. Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej (określany również jako „rząd lubelski” oraz „rząd ludowy”) był stworzony pod przewodnictwem socjalisty Ignacego Daszyńskiego.  Rada Ministrów utworzona była przez działaczy lewicy niepodległościowej. Rząd stanowił jeden z regionalnych ośrodków władzy w Polsce…

Pamiętamy o działaczach ruchu robotniczego w Łodzi – przed 1 listopada 2020.

„Tylko wielkie cele warte są wielkich ofiar, tylko wysiłek na miarę olbrzymią posiada moc oczywistą, która przekształca miliony „zjadaczy chleba” w świadomych twórców historii.” A.Ciołkosz     Z okazji święta zmarłych odwiedziliśmy groby działaczy ruchu robotniczego w Łodzi. Pamięć o bohaterach i znajomość historii to nasz obowiązek. To był dla nas dzień pamięci o tych,…

Komunikat w sprawie utworzenia w Łodzi koła PPS „ Łódź Socjalistyczna”

Towarzyszki, Towarzysze w dniu 23 października 2020 roku, odbyło się zebranie założycielskie drugiego w Łodzi koła Polskiej Partii Socjalistycznej. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Rady Wojewódzkiej PPS, jej przewodniczący tow. Wacław Hetman. Inicjatorem założenia koła był założyciel działającego w Łodzi koła „Czerwona Łódź”, długoletni przewodniczący jego komitetu tow. Marek Jabłoński, obecnie pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Prezydium Rady…