Kalendarium


5-carley1602

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

Kalendarium zostało opracowane głównie na podstawie:

-„ Kalendarz Robotniczy P.P.S. na rok 1922”, nakładem „Drukarni Robotniczej”,  Warszawa 1922.

– Jerzy Płażewski „Druga Wojna Światowa, chronologiczne zestawienie zdarzeń od Monachium do   Poczdamu 28 XI 1938 – 2 VIII 1945”, Łódź Wydawnictwo „Poligrafia”, 1947.

– Kalendarz Niepodległości, Nakładem Łódzkiego Obwodu Miejskiego L.IO.P.P. 1993.

– Zbysław Rykowski, Wiesław Władyka „Kalendarium Polskie 1944-1984″, Młodzieżowa Agencja     Wydawnicza, 1987.

– Piotr Majer „Polska i Świat 1989 – 1992 Kalendarium przełomu”, Wydawnictwo Sejmowe, 1993.

– Praca zbiorowa pod redakcja naukową Tadeusza Walichnowskiego „W obronie Władzy Ludowej”, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985.

– Tomasz Gąsowski, Jerzy Ronikier, Piotr Wróbel, Zdzisław Zblewski „Bitwy Polskie, Leksykon”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000.

– Tadeusz Czapliński , Stanisław Mierzejewski „Kalendarium Walk GL i AL w Łodzi i województwie”, Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi, luty 1968.

-Kalendarz Robotniczy na rok 1953, Książka i Wiedza, styczeń 1953.